Trustee Te Komanga Marae

Roger has a background as a builder, is Chair of Karangahape Marae (Whangaroa), and Regional Coordinator for Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. Roger was one of the initial trustees of Kahukuraariki Trust and before that the Ngātikahu ki Whangaroa Trust. Roger lives in the rohe, at Waihapa, and represents Te Kōmanga Marae.