Morena koutou,

please see below the results for the Trustee Election 2022.

Congratulations to Otangaroa – Ana Hotere, Te Komanga – Roger Kingi, Taemaro – Hone (JJ) Ripikoi, Waimahana – Jean Joseph.

No election was require for Waihapa – Teresa Tepania-Ashton, Mangatowai – April Hetaraka, Waitaruke – Norman McKenzie and Taupo – Waitangi Wood.

 

Kahukuraariki Trust 2022 - ElectionResult-080322